Dụng cụ OTC Tools (OTC3182)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3182)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3182)

130-Amp Heavy-Duty Battery tải Tester Áp dụng một tải trọng 130-amp công nghiệp hàng đầu, thiết kế tiện lợi, pin nặng thử nghiệm này cung cấp chính xác, kết quả xét nghiệm đáng tin cậy chỉ trong 10 giây. Nó bao gồm việc thiết kế độc đáo kẹp cho một va li tích cực trên pin từ trên và phía sau và một cực lớn, dễ đọc màn hình. Các tính năng và lợi ích của tải trọng 130-amp cho kết quả chính xác. 016 phạm vi volt. Độc đáo thiết kế kẹp cho cả pin từ trên và phía sau. Màn hình hiển thị cực lớn với số không điều chỉnh. Hoạt động trên cả hai pin 6V và 12V. Xử lý thiết kế Ergonomic. Các tab bên cho on-công cụ lưu trữ kẹp. Ngoặc lại cho công cụ lưu trữ trên tường hoặc hộp công cụ. Số 3181 130 amp nặng tải pin tester.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC Tools (OTC3182)

OTC3182 (1)

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766