Dụng cụ OTC (OTC6180)

Dụng cụ OTC (OTC6180)

Dụng cụ OTC  (OTC6180)

Các tính năng và lợi ích:

Bao gồm:

  • 6181: TP10, 1/4 “
  • 6186: TP30, 1/4 “
  • 6182: TP15, 1/4 “
  • 6187: TP40, 3/8 “
  • 6183: TP20, 1/4 “
  • 6188: TP45, 3/8 “
  • 6184: TP25, 1/4 “
  • 6191: TP50, 3/8 “
  • 6185: TP27, 1/4 “
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC  (OTC6180)

91

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766