Dụng cụ OTC (OTC4600)

Dụng cụ OTC (OTC4600)

Dụng cụ OTC  (OTC4600)

Các tính năng và lợi ích:

Tập bền của chrome vanadi đấm thép được xử lý nhiệt và đục.

 • Drop thép hợp kim rèn
 • Bao gồm:
  • 3 – đục Lạnh (với gauge): 3/8 “x 5-1 / 2”; 1/2 “x 6”; 5/8 “x 6-1 / 2”
  • 2 – Trung tâm đấm: 1/8 “x 5”; 3/16 “x 6”
  • 5 – Pin đấm: 3/32 “x 4-1 / 4”; 1/8 “x 4-3 / 4”; 5/32 “x 5”; 3/16 “x 5-1 / 4”; 1/4 “x 5-3 / 4”
  • Bấm lỗ côn – 5: 3/32 “x 5-1 / 4”; 1/8 “x 5-3 / 4”; 5/32 “x 6”; 3/16 “x 6-1 / 4”; 1/4 “x 6-3 / 4”
  • Khay lưu trữ bao gồm.
 • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC  (OTC4600)

50

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766