Dụng cụ OTC (OTC4512)

Dụng cụ OTC (OTC4512)

Dụng cụ OTC (OTC4512)

Các tính năng và lợi ích:

 • Cho nhẫn đính nội bộ hay bên ngoài
 • Kẹp ngón tay cho phép chuyển đổi nhanh chóng
 • Xuất xứ của heavy-gauge luyện thép
 • Cũng bao gồm hai picks thép không gỉ xử lý
 • Chứa trong một trường hợp đòn đúc
 • Wt., 4 lbs., 3 oz.

Nội dung:

 • 4512-1 – 0,090 “tip – kìm thẳng
 • 4512-2 – 0,090 “tip – 90 kìm
 • 4512-3 – 0,070 “tip – kìm thẳng
 • 4512-4 – 0,070 “tip – 90 kìm
 • 4512-5 – 0,047 “tip – kìm thẳng
 • 4512-6 – 0,047 “tip – 90 kìm
 • 4512-7 – 0,038 “tip – kìm thẳng
 • 4512-8 – 0,038 “tip – 90 kìm
 • 4512-9 – Straight tip chọn
 • 4512-10 – 90 mẹo chọn
 • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC (OTC4512)

72

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766