Dụng cụ máy nén TOOLS Milton (MIL1115)

Dụng cụ máy nén TOOLS Milton (MIL1115)

Dụng cụ máy nén TOOLS Milton (MIL1115)

Giữa kích thước giảm loại điều chỉnh cung cấp phạm vi rộng của luồng không khí, điều khiển chính xác, phản ứng nhanh và giảm áp lực tối thiểu. Đánh giá không bao gồm, nhưng có sẵn như là một tùy chọn. Max áp: 150 PSI, Max SCFM: 100

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ máy nén TOOLS Milton (MIL1115)

MIL1115

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766