Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7872)

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7872)

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7872)

Kết hợp bộ lọc, áp lực điều chỉnh bôi trơn và đánh giá thành một không gian tiết kiệm đơn vị _1 / 2 ống Kích thước 100 Max. SCFM 5 oz. Dòng chảy năng lực 150 psig Max. Áp lực

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7872)

3

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766