Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7854)

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7854)

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7854)

Kết hợp bộ lọc và áp lực điều chỉnh và đánh giá thành một không gian tiết kiệm đơn vị thực hiện đầu ra bằng một bộ lọc riêng biệt và điều Giảm đầu ra áp lực 5-125 psig _1 / 4 ống Kích thước 40 micron Lọc tử 50 Max. Chảy SCFM 6 oz. Bowl Công suất 250 psig Max. Áp lực

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ máy nén ATD Tools (ATD7854)

7

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766