Dụng cụ Máy khoan Doctor (DD 750X)

Dụng cụ Máy khoan Doctor (DD 750X)

Dụng cụ Máy khoan Doctor (DD 750X)

Các tính năng và lợi ích:

Mô hình cửa hàng DD750X được thiết kế với độ bền và có tính linh hoạt cần thiết để làm sắc nét phạm vi lớn nhất của ngu si đần độn hoặc bị hỏng bit-bao gồm cả điểm phân chia và bit nề. Các DD750X cũng cho biết thêm tăng công suất, độ sắc nét để bit.

  • Một chuck – sắc tất cả các kích cỡ 3 / 32-3 / 4
  • Đẩy mới để Stop cổng tách – sẽ không cho phép bạn thiết lập một phân chia các bit điểm
  • Vật liệu có thể điều chỉnh take-off – cho phép người dùng thay đổi số lượng vật liệu chút để kéo dài tuổi thọ của các bit của bạn
  • Người sử dụng có thể thay thế bánh xe mài – Không có công cụ cần thiết
  • Nhôm đưa đón góc điểm Cast – tăng độ bền
Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ Máy khoan Doctor (DD 750X)

9

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766