Dụng cụ lạnh TOOLS Binks (BINHAR511)

Dụng cụ lạnh TOOLS Binks (BINHAR511)

Dụng cụ lạnh TOOLS Binks (BINHAR511)

60 CFM Air Regulator để kiểm soát chính xác vận chuyển không khí.Chảy qua điều cho xe tăng áp lực.

 

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ lạnh TOOLS Binks (BINHAR511)

13

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766