Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 19000)

Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 19000)

Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 19000)

Các tính năng và lợi ích:

  • Tự động điều chỉnh kích thước dây
  • Cắt giảm và dải rắn hoặc kẹt dây 12-22 gage
  • Xử lý một hoặc nhiều dây dẫn
  • Dễ dàng sử dụng – sản lượng sạch, kết quả nick miễn phí mọi lúc
  • Không được thiết kế để tách Teflon hoặc tương tự cách ly
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 19000)

41

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766