12

Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 15210)Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 15210)

Các tính năng và lợi ích:

  • Được làm bằng thép tốc độ cao cho tấm kim loại
  • Có 135 ° điểm phân chia cho khoan nhanh mà không có trung tâm đấm
  • Đôi chút kết thúc có thể dễ dàng được lộn trong một khoan cho cuối khoan mới
  • Đóng gói 10 bit khoan trong một hang up display lọ nhựa
  • Description

Product Description

Dụng cụ lạnh Tool Aid (TA 15210)

12

Bình Luận