Dụng cụ lạnh OTC Tools (OTC3421-88)

Dụng cụ lạnh OTC Tools (OTC3421-88)

Dụng cụ lạnh OTC Tools (OTC3421-88)

Các mới OBD II thông minh Cable chất là “plug and play”.

LƯU Ý: Operation đòi hỏi châu Á 2006 hoặc mới hơn phần mềm / trong nước; thấy số 3421-135, 3421-136 hoặc 3421-137.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ lạnh OTC Tools (OTC3421-88)

OTC342188

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766