Dụng cụ Irwin / Hanson / Vise Grip (IRW30520)

Dụng cụ Irwin / Hanson / Vise Grip (IRW30520)

Dụng cụ  Irwin / Hanson / Vise Grip (IRW30520)

Các tính năng và lợi ích:

  • Kích thước: 5/64 “, 7/64”, 5/32 “, 1/4” và 19/64 “
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ  Irwin / Hanson / Vise Grip (IRW30520)

14

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766