Dụng cụ GearWrench (KDT80311)

Dụng cụ GearWrench (KDT80311)

Dụng cụ GearWrench (KDT80311)

Tính năng và benfits:

 • Lớn Xác Hard-Đóng dấu
 • Mục Góc Guides Fastener
 • Đặc tính kỹ thuật:
  • SAE / Metric / Torx: Metric
  • Loại ổ đĩa: 6 điểm
  • Chiều dài Format: Standard
  • Kết thúc: Full Chrome Ba Lan
 • Bao gồm:
  • Ổ cắm Sizes: 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm
  • Đóng gói trên một đường sắt trượt
 • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ GearWrench (KDT80311)

51

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766