Dụng cụ E-Z RED (EZRBMK1914)

Dụng cụ E-Z RED (EZRBMK1914)

Dụng cụ E-Z RED (EZRBMK1914)

Các tính năng và lợi ích
7 mảnh Set Bao gồm:

4 trong 1 ga Cleaner
Pin ga 10mm Ratchet
pin Kìm
Pin ga 5/16 Ratchet
Pin ga 5/16 Ratchet Mở rộng
Pin ga trải vải / làm sạch
Hộp đồ

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ E-Z RED (EZRBMK1914)

2

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766