Dụng cụ Cơ Time Savers (MTS581)

Dụng cụ Cơ Time Savers (MTS581)

Dụng cụ Cơ Time Savers (MTS581)

1/4 “Hex Bit Organizer

Các tính năng và lợi ích:

  • Các 1/4 “tổ chức bit hex giữ 37 miếng yêu thích của bạn 1/4” bit hex cho chút thay đổi nhanh chóng khi sử dụng với máy khoan hay vít súng.
  • Đỏ
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ Cơ Time Savers (MTS581)

75

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766