Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771

  • Mô tả

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771 có các thông số kỹ thuật sau:

Chỉ thị số : 4 số

 DCV : 400m/4/40/400/1000V –  0.1mV/ +-0.5%

 ACV : 4/40/400/1000V – 1mV/+-1.2%

 DCA : 400u/4000u/40m/400m/10A – 0.001mA/+-1.4%

 ACA : 400u/4000u/40m/400m/10A – 0.001mA/+-1.8%

 Điện trở Ω : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ – 0.1Ω/+-1.2%

 Tụ điện F : 50n/500n/5u/50u/100uF – 0.01nF/+-5%

Tần số Hz : 5/50/500/5k/50k/Hz ~ 100kHz – +-0.3%

Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục của mạch

Nguồn : R6Px2

Hãng sản xuất : Sanwa

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766