Đồng hồ nạp gas lạnh Robinair 48134A

  • Mô tả

Mô tả

R134 Brass Manifold, Hose Set and Service Couplers

Product Features:

  • R134 brass manifold, hose set and service couplers
  • 90° manual couplers
  • 60″ R134a Hose Set

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766