Đồng hồ khung nhôm xách tay dg-yongta

Đồng hồ khung nhôm xách tay dg-yongta

产 品 名:手提式铝架表组
型 号:R12&22,R134& R410
类 型:冷媒表组系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:手提式铝架表组
型 号:R12&22,R134& R410
类 型:冷媒表组系列
 品 说 明:
手提式铝架表组

 

Aluminum Alloy Testing Manifolds With hand-carry plastic case

 

R12&R22系列
R134T系列
R410系列
Item N0.
1
CM-136-GL-R12&R22
2
CM-260-GL-R12&R22
3
CM-173-GL-R12&R22
Easy hand-carry plastic case
1
CM-GL-CASE
Item N0.
1
CM-236-GL-R134(QC-12H&QC-12L)
2
CM-236-GL-R134(QC-H&QC-L)
3
CM-260-GL-R134(QC-12H&QC-12L)
4
CM-260-GL-R134(QC-H&QC-L)
5
CM-272-GL-R134(QC-12H&QC-12L)
6
CM-272-GL-R134(QC-H&QC-L)
Item N0.
1
CM-136-GL-R410
2
CM-1360-GL-R410
3
CM-172-GL-R410
4
CM-136-GL-R410-BV
5
CM-160-GL-R410-BV
6
CM-172-GL-R410-BV
7
CM-136-GL-R410-HV
8
CM-160-GL-R410-HV
9
CM-172-GL-R410-HV

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766