Đồng hồ gas lạnh

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-800-FRG-O-R410
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:
đồng hồ đo phạm vi chất lạnh lớn với glycerine đối R410
CM-800-FRG-O-R410
● Pc bìa bên cao 0 chân không đến 800 psi.
● Với glycerine chứa đầy.
● 1/4 “SAE kết nối, 2-3 / 4” dia.
● Quy mô cho R410, ° C hoặc ° F, PSI, KG.
● khung thép không gỉ.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766