Đồng hồ gas lạnh một van

201044183806

Đồng hồ gas lạnh một van  • Description

Product Description

Mã: CM-466-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả: đồng hồ gas một van bằng đồng thau.
CM-466 Nếu không đo
CM-466-G Với đo
● áp cao hoặc áp suất thấp là vào tùy chọn của bạn.
● Đóng gói trong hộp màu.

Bình Luận