đồng hồ gas lạnh CM-800-R410-G

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-800-R410-G
Thể loại: Ggauges chất lạnh
Mô tả:

đồng hồ đo chất lạnh R410A cho

CM-800-R410-G

● Pc che mặt cao 0 chân không đến 800 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
● vỏ bóng màu đỏ.
● Quy mô cho R410 ° C hoặc ° F, PSI, KG

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766