Đồng hồ gas lạnh CM-500-R134-G

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-500-R134-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:

Đồng hồ đo gas lạnh với R134a

CM-500-R134-G

● Pc che thấp phía -30 chân không đến 350 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
● vỏ bóng màu xanh.
● Quy mô cho R134, R404A & R407C, ° C hoặc ° F, PSI, KG.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766