Đồng hồ gas lạnh CM-500-G

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-500-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:
Đồng hồ đo gas lạnh R12 & R22 với

CM-500-G

● che Pc mặt cao 0-500 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
● Red lớp vỏ bóng màu.
● Quy mô với R12, R22, R404A & R134a, ° C hoặc ° F, PSI, KG.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766