Đồng hồ gas lạnh CM-350-G

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-350-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:
Đồng hồ đo gas lạnh với R12 & R22

CM-350-G

● Pc che thấp phía -30 chân không đến 350 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
● vỏ bóng màu xanh.
● Quy mô với R12, R22, R404A & R134a, ° C hoặc ° F, PSI, KG.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766