Đồng hô gas lạnh CM-350-FRG

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-350-FRG
Số: CM-350-FRG
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:
Đồng hồ đo chất lạnh
CM-350-FRG

● phía hạ áp -30 chân không đến 350 psi.

● 1/4 “SAE kết nối, 2-3 / 4” dia.

● Quy mô cho R12, R22 ° C hoặc ° F, PSI, KG.
● màu đen với khung thép.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766