đồng hồ đo vaccuum Cơ REFCO Thụy Sỹ dòng VG-64

đồng hồ đo vaccuum Cơ REFCO Thụy Sỹ dòng VG-64

đồng hồ đo vaccuum Cơ REFCO Thụy Sỹ dòng VG-64

Dụng cụ đo lường mới nhất cho đọc liên tục của giá trị đo được trong quá trình sơ tán ra ngoài trong lĩnh vực này cũng như trong phòng thí nghiệm. Các đơn vị cũng có một cái móc thiết thực cho treo và phù hợp với việc phân loại IP 54.

 

  • Mô tả

Mô tả

đồng hồ đo vaccuum Cơ REFCO Thụy Sỹ dòng VG-64

Kỹ thuật số đo chân không
Độ phân giải đến 1 micron khi chân không nhỏ hơn hoặc bằng 200 micron
Đọc chân không trong bảy đơn vị: Micron, psi, Trong Hg, mbar, PASCAL, Torr, và mTorr
Làm sạch cổng để làm sạch cảm biến
Độ chính xác của đồng hồ đo vaccuum Cơ REFCO Thụy Sỹ dòng VG-64:
+ / – 10% 10-99 micron
+ / – 10 micron 100-1000 micron
Quá áp lực bảo vệ đến 300 psi

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766