Đồng hồ đo chân không cơ khí REFCO Thụy Sỹ dòng 19801

M2-250-DS

Đồng hồ đo chân không cơ khí REFCO Thụy Sỹ dòng 19801Đồng hồ đo chân không cơ khí REFCO Thụy Sỹ  dòng 19801

– Đầy đủ cơ khí đo chân không với con trỏ cho biết đọc chân không tối đa đạt được trong quá trình hoạt động được
– Hoàn thành với thay thế thiết bị cứu trợ an toàn nếu áp lực dương được đưa vào đánh giá
– Có đường kính bên ngoài 4 “cho dễ đọc
– Kết nối dưới 1/2 “G
– Quy mô dải áp lực chân không đo được trong giới hạn từ 1000-0 mbar
  • Description

Product Description

Đồng hồ đo chân không cơ khí REFCO Thụy Sỹ  dòng 19801

Bình Luận

error: Content is protected !!