Dây nạp Gas điều hòa

Dây nạp Gas điều hòa

31096, 32096, 33096
72″”, 1/4″” SAE bộ nối trong tương thích nhiều loại x 1/4″” SAE bên trong thiết bị
  • Description

Description

31096, 32096, 33096
72″”, 1/4″” SAE bộ nối trong tương thích nhiều loại x 1/4″” SAE bên trong thiết bị

Bình Luận

error: Content is protected !!