Dàn nóng tủ lạnh

Dàn nóng tủ lạnh

Dàn nóng tủ lạnh (dàn ngưng) là nơi khí gas nóng trao đổi nhiệt với không khí và ngưng tụ chuyển từ thể khí sang thể hơi. Dàn nóng tủ lạnh cũng thường cấu tạo dạng ống đồng.

  • Mô tả

Mô tả

Dàn nóng tủ lạnh (dàn ngưng) là nơi khí gas nóng trao đổi nhiệt với không khí và ngưng tụ chuyển từ thể khí sang thể hơi. Dàn nóng tủ lạnh cũng thường cấu tạo dạng ống đồng.

Dàn nóng tủ lạnh được thiết kế đặt bên trong vỏ tủ lạnh.

Phân loại dàn nóng tủ lạnh:

Có thể phân loại dàn nóng theo cấu tạo và môi trường làm mát:

Bình ngưng làm mát bằng nước: môi trường làm mát là nước.

Dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên (không có quạt) và đối lưu cưỡng bức (có quạt): môi trường làm mát bằng không khí.

Dàn ngưng tưới (còn gọi là thiết bị ngưng tụ bay hơi nước): môi trường làm mát kết hợp nước và không khí.

Tủ lạnh gia đình đa số có dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên. Một số ít tủ lạnh gia đình và tủ lạnh thương nghiệp có dàn ngưng không khí cưỡng bức.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766