Dàn lạnh đối lưu tự nhiên

mrx13968371652

Dàn lạnh đối lưu tự nhiênCông suất biểu kiến 2200 – 6900 W

Bước cánh: 10mm

Xả tuyết bằng điện trở hoặc gas nóng

Khay hứng nước nhỏ giọt bằng Nhôm, Thép không rỉ hay vật liệu theo yêu cầu

error: Content is protected !!