Dàn lạnh đối lưu tự nhiên

Dàn lạnh đối lưu tự nhiên

Công suất biểu kiến 2200 – 6900 W

Bước cánh: 10mm

Xả tuyết bằng điện trở hoặc gas nóng

Khay hứng nước nhỏ giọt bằng Nhôm, Thép không rỉ hay vật liệu theo yêu cầu

error: Content is protected !!
0356 666 766