Dàn lạnh Port-a-Cool (PORFLOATSWITCHKIT)

19

Dàn lạnh Port-a-Cool (PORFLOATSWITCHKIT)Dàn lạnh Port-a-Cool (PORFLOATSWITCHKIT)

Các tính năng và lợi ích:

  • Ngăn ngừa thiệt hại bơm
  • Phù hợp với tất cả các đơn vị Port-A-Cool
  • Dễ dàng cài đặt kết nối
  • Kéo dài tuổi thọ của bơm
  • Description

Product Description

Dàn lạnh Port-a-Cool (PORFLOATSWITCHKIT)

19

Bình Luận