Công cụ đục hình refco T21000

Công cụ đục hình refco T21000

DesignationDescription
(Tube inside diameter)
Part No.
T210021/8″9881620
T210033/16″9881619
T210041/4″9881618
T210055/16″9881617
T210063/8″9881616
T210077/16″9881615
T210081/2″9881614
T210105/8″9881613
T210123/4″9881612
T210147/8″9881611
T210181 1/8″9881610
T21000Complete set of seven tools
from 1/8″ to 1/2″9881609

 

  • Mô tả

Mô tả

DesignationDescription
(Tube inside diameter)
Part No.
T210021/8″9881620
T210033/16″9881619
T210041/4″9881618
T210055/16″9881617
T210063/8″9881616
T210077/16″9881615
T210081/2″9881614
T210105/8″9881613
T210123/4″9881612
T210147/8″9881611
T210181 1/8″9881610
T21000Complete set of seven tools
from 1/8″ to 1/2″9881609

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766