Chi tiết máy CM-274-B/312-B dg-yongta

Chi tiết máy CM-274-B/312-B dg-yongta

产 品 名:CM-274-B/312-B
型 号:CM-274-B/312-B
类 型:切管刀系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-274-B/312-B
型 号:CM-274-B/312-B
类 型:切管刀系列
 品 说 明:
产品名称 切管刀片
规格 ForCM-274&CM-312Tube Cutter
材质 SKSII steel 25pcs per color card

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766