Chi tiết máy CM-1470-HS dg-yongta

Chi tiết máy CM-1470-HS dg-yongta

产 品 名: CM-1470-HS
型 号: CM-1470-H & CM-1470-HS
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
  • Description

Description

产 品 名: CM-1470-HS
型 号: CM-1470-H & CM-1470-HS
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
 品 说 明:
可调式门铰链
CM-1470-H

●材质:锌合金
●最大承受重量80kg

●—盒装2pcs
CM-1470-HS
●材质:不锈钢
●最大承受重量100kg

●—盒装2pcs

Bình Luận

error: Content is protected !!