Chi tiết máy CM-1432-H dg-yongta

Chi tiết máy CM-1432-H dg-yongta

产 品 名: CM-1432-H
型 号: CM-1432-H
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
  • Description

Description

产 品 名: CM-1432-H
型 号: CM-1432-H
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
 品 说 明:
冷冻库凸门铰链
CM-1432-H

 

●材质:锌合金.
●最大承受重量30kg.

●—盒装2pcs

Bình Luận

error: Content is protected !!