Chi tiết máy CM-1332-H & CM-1336-H dg-yongta

Chi tiết máy CM-1332-H & CM-1336-H dg-yongta

产 品 名: CM-1332-H & CM-1336-H
型 号: CM-1332-H & CM-1336-H
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
  • Description

Description

产 品 名: CM-1332-H & CM-1336-H
型 号: CM-1332-H & CM-1336-H
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
 品 说 明:
冷冻库门铰链

 

CM-1332-H & CM-1336-H

 

●材质:锌合金.
●最大承受重量20kg.

●一盒装2pcs

Bình Luận

error: Content is protected !!