Chi tiết máy CM-1300-L dg-yongta

Chi tiết máy CM-1300-L dg-yongta

产 品 名:CM-1300-L
型 号:CM-1300-L
类 型:庫门把手及庫門鉸鏈
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-1300-L
型 号:CM-1300-L
类 型:庫门把手及庫門鉸鏈
 品 说 明:
门把手

 

CM-1300-L

●材质:锌合金

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766