Chi tiết máy CM-127-B dg-yongta

Chi tiết máy CM-127-B dg-yongta

产品名称 切管刀片
        规格 ForCM-127Tube Cutter
        材质 SKSII steel 25pcs per color card

  • Mô tả

Mô tả

产品名称 切管刀片
        规格 ForCM-127Tube Cutter
        材质 SKSII steel 25pcs per color card

 

  • 可以切铜管、铁管、不锈钢及铝管。
  • 在同一直线准确地切断管而不会破裂,不会走螺纹。
  • 光滑的铁轮有一凹槽可将不良的喇叭口稳固而便于切除。
  • 刀片使用SKSLL特珠钢材,经过深冷热处理,能够准确而锋利的切断管件。
  • 而且能够越切越锋利。

配有一个备用刀片

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766