Chi tiết máy CM-1178-PS2 dg-yongta

Chi tiết máy CM-1178-PS2 dg-yongta

产 品 名: CM-1178-PS2
型 号: CM-1178-PS2
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
  • Description

Description

产 品 名: CM-1178-PS2
型 号: CM-1178-PS2
类 型: 庫门把手及庫門鉸鏈
 品 说 明:
冷冻库平门安全双把手(材质:不锈钢 附不锈钢螺丝)

Bình Luận

error: Content is protected !!