Chi tiết máy CM-105-B/107B dg-yongta

Chi tiết máy CM-105-B/107B dg-yongta

产 品 名:CM-105-B/107B
型 号:CM-105-B/107B
类 型:切管刀系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-105-B/107B
型 号:CM-105-B/107B
类 型:切管刀系列
 品 说 明:
产品名称 切管刀片
规格 ForCM-105&CM-107Tube Cutter
材质 SKSII steel per color card

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766