7

Cân Gas điện tử robinair  • Description

Product Description

Dải cân:0-50kg
Độ chính xác:±5%
Điện áp: 9V DC
Kích thước: 38,7 x 26,7 x 6,35cm
Trọng lượng: 2kg.

Bình Luận