Bộ phận cắt ống to yellowjacket

Bộ phận cắt ống to yellowjacket

YELLOW JACKET Tube Cutters are designed for softer thinner-wall materials such as copper, aluminum and brass.

  • Description

Description

YELLOW JACKET Tube Cutters are designed for softer thinner-wall materials such as copper, aluminum and brass.

UPC#

Description

60072

1 pak cutter wheel for cutter 60121

60073

10 pak cutter wheels for cutter 60121

60074

1 pak screw for cutter wheel for cutter 60121

60075

5 pak screw for cutter wheels for cutter 60121

60077

1 pak reamer screw and washer for cutters 60101, 60102, 60103

60078

1 pak reamer (improved in ’84) for cutters 60101, 60102, 60103

60095

5 pak reamer screws and washers for cutters 60101, 60102, 60103

60096

5 pak reamers for cutters 60101, 60102, 60103

60106

1 pak constrictor wheel for cutters 60101, 60102, 60103

60117

10 pak constrictor wheels for cutters 60101, 60102, 60103

60098

1 pak cutter wheel for stainless for cutters 60101, 60102, 60103

60099

10 pak cutter wheels for stainless for cutters 60101, 60102, 60103

60079

1 pak pin and clip for wheel for cutters 60101, 60102, 60103

60097

5 pak pins and clips for wheel for cutters 60101, 60102, 60103

60094

5 pak clips only for pins for cutters 60101, 60102, 60103, 60122

60093

Package one each wheel, pin, clip for cutters 60101, 60102, 60103

60100

1 pak cutter wheel for copper for cutters 60101, 60102, 60103

60107

10 pak cutter wheels for copper for cutters 60101, 60102, 60103

60108

1 pak screw for knob for cutters 60101, 60102, 60103

60129

5 pak screw for knob for cutters 60101, 60102, 60103

60136

1 pak screw/retainer for cutter 60139

60140

5 pak screws/retainers for cutter 60139

60172

1 pak screw for handle for cutter 60139

60174

1 pak spring for shaft for cutter 60139

60165

1 pak replacement deburr tool for cutter 60139

60147

1 pak cutter wheel for cutter 60146

60148

5 pak cutter wheels for cutter 60146

60141

1 pak screw for cutter wheels for cutter 60146

60149

5 pak screws for cutter wheels for cutter 60146

60166

1 pak replacement deburr tool for cutter 60146

60080

1 pak screw for cutter wheel for cutters 60121, 60123

60125

5 pak screws for cutter wheels for cutters 60121, 60123

60120

1 pak cutter wheel for cutters 60121, 60142

60116

20 pak cutter wheels for cutters 60121, 60142

60144

1 pak cutter blade pin and clip for cutter 60142

60143

5 pak cutter blade pins and clips for cutter 60142

60124

1 pak cutter wheel for cutter 60139

60115

10 pak cutter wheels for cutter 60139

60110

1 pak spare cutter wheel for cutters 60122 and 60160

60088

10 pak spare cutter wheels for cutters 60122 and 60160

60081

1 pak spare screw for cutter 60160

60085

10 pak spare screw for cutter 60160

60111

1 pak cutter wheel 75015 for Imperial 174-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60089

10 pak cutter wheels 75015 for Imperial 174-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60112

1 pak cutter wheel for stainless 75046 for Imperial 174-F, 274-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60090

10 pak wheels for stainless 75046 for Imperial 174-F, 274-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60082

1 pak screw 74762 for Imperial 174-F, 274-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60086

10 pak screws 74762 for Imperial 174-F, 274-F, 312-FB, 374-FC, TC 1000, TC 1020, TC 2050

60113

1 pak cutter wheel 74761 for Imperial 206-FA

60091

10 pak cutter wheels 74761 for Imperial 206-FA

60083

1 pak screw and nut 77511 for Imperial 206-FA

60087

10 pak screw and nut 77511 for Imperial 206-FA

Công ty chuyên cung cấp thiết bị ngành lạnh, vật tư lạnh đảm bảo được chất lượng và đem lại hiệu quả cao. Việc sử dụng thiết bị ngành lạnh bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Đảm bảo sự hài lòng nhất cho quý khách.

Cung cấp các dụng cụ lạnh như sau :

– Dụng cụ lạnh Value
– Dụng cụ lạnh Mastercool
– Dụng cụ lạnh Coolmax
– Dụng cụ lạnh Robinair
– Dng c lnh YELLO JACKET
– Dụng cụ lạnh ROBINAI
– Dụng cụ lạnh REFCO

Xin cảm ơn.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766