Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-OATL

Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-OATL

产 品 名:CM-100-OATL
型 号:CM-100-OAL & CM-200-OML & CM-100-OATL & CM-200-OMTL
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-100-OATL
型 号:CM-100-OAL & CM-200-OML & CM-100-OATL & CM-200-OMTL
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
油压式涨管器工具组

 

CM-100-OAL 包装内含:

●CM-100-OH 油压式涨管器

●CM-100-E 涨管头组 for:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″&1″O.D.tubing.

●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-1/2″ O.D.tubing.

●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″(6mm-42mm).

●附有手提式吹塑胶盒.

 

CM-200-OML 包装内含:

●CM-200-OH 油压式涨管器

●CM-200-E 涨管头组 For:10mm、12mm、14mm、16mm、18mm&22mm O.D.tubing.

●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-1/2″ O.D.tubing.

●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″(6mm-42mm).

●附有手提式吹塑胶盒.

 

CM-100-OATL 包装内含:

●CM-100-OH 油压式涨管器

●CM-100-E 涨管头组 for:3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″、1″O.D.tubing.

●CM-100-EL 涨管头:1-1/8″、1-1/4″、1-3/8″、1-1/2″、1-5/8″O.D.tubing.

5个尺寸中可任选3个

●CM-209 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-5/8″O.D.tubing.

●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″(6mm-42mm).

●附有手提式吹塑胶盒.

 

CM-200-OMTL 包装内含:

●CM-200-OH 油压式涨管器

●CM-200-E 涨管头组 For:10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、22mm O.D.tubing.

●CM-200-EL 涨管头:28mm、32mm、35mm、38mm、42mm O.D.tubing.

5个尺寸中可任选3个

●CM-209 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-5/8″(5mm-42mm) O.D.tubing.

●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″(6mm-42mm).

●附有手提式吹塑胶盒.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766