Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-ATL

Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-ATL

产 品 名:CM-100-ATL
型 号:CM-100-ATL & CM-200-MTL
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-100-ATL
型 号:CM-100-ATL & CM-200-MTL
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
杠杆式漲管器工具组

 

CM-100-ATL 包装内含:
●CM-100-H 杠杆式涨管器
●CM-100-E 涨管头组 for: 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、 7/8″、1″ O.D.tubing.
●CM-100-EL 涨管头:1-1/8″、1-1/4″、1-3/8″、1-1/2″、1-5/8″ O.D.tubing.
5个尺寸中可任选3个
●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to1-1/2″ O.D.tubing.
●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″( 6mm-42mm ).
●附有手提式吹塑胶盒.
CM-200-MTL 包装内含:
●CM-200-H 杠杆式涨管器
●CM-200-E 涨管头组 For: 10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、22mm O.D.tubing.
●CM-200-EL 涨管头:28mm、32mm、35mm、38mm、42mm O.D.tubing.
5个尺寸中可任选3个
●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-1/2″ O.D.tubing.
●CM-312 切管刀 1/4″~1-5/8″( 6mm-42mm ).
●附有手提式吹塑胶盒.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766