Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-AL

Bộ ống dòng dg-yongta CM-100-AL

产 品 名:CM-100-AL
型 号:CM-100-AL & CM-200-ML
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-100-AL
型 号:CM-100-AL & CM-200-ML
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
杠杆式漲管器工具组

 

CM-100-AL 包装内含:
●CM-100-H 杠杆式涨管器
●CM-100-E 涨管头组 for: 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″ & 1″ O.D.tubing.
●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-1/2″ O.D.tubing.
●附有手提式吹塑胶盒.
CM-200-ML 包装内含:
●CM-200-H 杠杆式涨管器
●CM-200-E 涨管头组 For: 10mm、12mm、14mm、16mm、18mm & 22mm O.D.tubing.
●CM-208 Inner-Outer 绞刀 3/16″ to 1-1/2″ O.D.tubing.
●附有手提式吹塑胶盒.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766