Bộ máy loe dg-yongta CM-908-AML

Bộ máy loe dg-yongta CM-908-AML

产 品 名:CM-908-AML
型 号:CM-908-AML
类 型:擴管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-908-AML
型 号:CM-908-AML
类 型:擴管器系列
 品 说 明:
产品名称 45°偏心式公制&英制组合式工具组

 

产品编号 CM-908-AML
配置 ●CM-808-A 45°套装配件
●CM-808-M 底座
●CM-96-S 冲仔底座
●CM-96-S 冲仔(1/4″~3/4″)O.D.tubing
●CM-274切管口1/8″~1~1/8″(3~28mm)
●CM-208 内铰刀外铰刀3/16″to 1-1/2″ O.D.tubing
●手提式工具箱包装

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766