Bộ máy loe dg-yongta CM-500-ATL

Bộ máy loe dg-yongta CM-500-ATL

产 品 名:CM-500-ATL
型 号:CM-500-ATL
类 型:擴管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-500-ATL
型 号:CM-500-ATL
类 型:擴管器系列
 品 说 明:
多功能加大型扩管器

 

CM-500-ATL

For 3/16″、1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″ & 3/4″O.D.tubing

●CM-500-ATL是由CM-500-AL改良成为挤压型扩管与涨管两用之扩管器.
●附有CM一274切管刀及涨管用5配件.
●用手提式吹塑合包装.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766