8

Bình thuốc nhuộm vạn năng 240ml  16286  Model:16286
Thương hiệu: ROBINAIR-Mỹ
  • Description

Product Description

Model:16286
Thương hiệu: ROBINAIR-Mỹ
Bình thuốc nhuộm vạn năng 240ml  16286
Đủ dùng cho 32 hệ thống điều hòa không khí ô tô
Được chứng nhận bởi OEM và SAE
Xác định rò rỉ trong hệ thống  điều hòa không khí

Bình Luận

error: Content is protected !!