Bình chứa GAS 61525RA

  • Description

Description

Model: 61525RA
Thương hiệu: Robinair-USA
Bình chứa GAS 61525RA
Khối lượng dầu có thể chứa được 20 kg
Loại GAS  : R-12

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766